Informacje o aktualizacji



Pobierasz aktualizację T715XXU2CQI6 dla urządzenia Samsung N/A (SM-T715) z regionu XEO!


Szczegółowe informacje o tej wersji oprogramowania
(PDA: T715XXU2CQI6 CSC: T715XEO2CQI1 Lista zmian: 12184753 Data kompilacji: 12.09.2017)
Poziom zabezpieczeń: 01.08.2017.

Wybierz mirror



Do wykonania aktualizacji potrzebny będzie ci także program ODIN, którego najnowszą wersję pobierzesz TUTAJ.

Ciekawostki:

Ta aktualizacja (T715XXU2CQI6) po raz pierwszy pojawiła się dnia 27.09.2017 w regionie ITV (Italy), czyli od pierwszego wydania
do opublikowania w regionie XEO (Polska (Open)) dnia 02.11.2017 minęło 36 dni.

Od premiery model N/A (SM-T715) w regionie XEO (Polska (Open)) otrzymał 8 aktualizacji.



Pamiętaj że nieumiejętnie wykonany proces ręcznej aktualizacji może spowodować trwałe uszkodzenie oprogramowania twojego urządzenia! Ręczną aktualizację wykonujesz na własne ryzyko!
Do aktualizacji urządzeń zalecamy wykorzystanie oficjalnych kanałów dystrybucji aktualizacji takich jak oprogramowanie KIES, Smart Switch lub aktualizacje OTA (Over-The-Air).
SamNews nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku użycia plików pobranych z tej strony.