Informacje o aktualizacji



Pobierasz aktualizację T390XXU4BSD1 dla urządzenia Samsung N/A (SM-T390) z regionu XEO!


Szczegółowe informacje o tej wersji oprogramowania
(PDA: T390XXU4BSD1 CSC: T390XEO4BSD1 Lista zmian: 15266502 Data kompilacji: 10.04.2019)
Poziom zabezpieczeń: 01.02.2019.

Wybierz mirror



Do wykonania aktualizacji potrzebny będzie ci także program ODIN, którego najnowszą wersję pobierzesz TUTAJ.

Ciekawostki:

Ta aktualizacja (T390XXU4BSD1) po raz pierwszy pojawiła się dnia 22.04.2019 w regionie ITV (Italy), czyli od pierwszego wydania
do opublikowania w regionie XEO (Polska (Open)) dnia 24.04.2019 minęło 2 dni.

Od premiery model N/A (SM-T390) w regionie XEO (Polska (Open)) otrzymał 6 aktualizacji.



Pamiętaj że nieumiejętnie wykonany proces ręcznej aktualizacji może spowodować trwałe uszkodzenie oprogramowania twojego urządzenia! Ręczną aktualizację wykonujesz na własne ryzyko!
Do aktualizacji urządzeń zalecamy wykorzystanie oficjalnych kanałów dystrybucji aktualizacji takich jak oprogramowanie KIES, Smart Switch lub aktualizacje OTA (Over-The-Air).
SamNews nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku użycia plików pobranych z tej strony.